Bengkel Photoshop D'Art 2011

Dunia hari ini dilihat berkembang pesat dengan teknologi dan timbul pelbagai media, gadget dan aplikasi komputer baru. Internet juga semakin menjadi tumpuan semua lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai gaya penerimaan, pemikiran dan daya kreativiti. Aplikasi design seperti Adobe Photoshop makin mendapat tempat dalam kalangan mahasiswa/i dan masyarakat am untuk mempelajarinya kerana ianya dilihat mempunyai daya penariknya yang tersendiri dan lebih hebat penerimaannya. Melihat kepada kepentingan dakwah Islam, pihak Unit Teknologi & Maklumat, Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia (SPMM), Universiti Sains Islam Malaysia, telah mengambil inisiatif untuk mengadakan Bengkel Photoshop D'Art 2011 dalam memanfaatkan peluang untuk kebaikan ummah khususnya di bumi USIM.


elahirkan lebih ramai yang mampu dan mahir menggunakan aplikasi design seperti Photoshop untuk membantu gerak kerja organisasi dan program.
Antara objektif program adalah memberi kemahiran asas kepada peserta tentang Adobe Photoshop serta mampu menyebarkan sesuatu input dengan cara yang lebih menarik dan efektif setrusnya m